تاریخچه اتحادیه فوتبال

در تابستان ۱۳۶۷ پرویز ژافره مدیر کانون باشگاه های ایران از آقای علی محمد مرتضوی مدیر باشگاه وحدت جهت عضویت در این کانون دعوت نمود و مرتضوی در پاسخ به این دعوت پیشنهاد تشکیل اتحادیه فوتبال را ارائه داد. در همین مذاکرات ژافره از این پیشنهاد استقبال کرد و مقرر شد از باشگاه های دسته اول ، دوم و سوم تهران برای عضویت در اتحادیه دعوت به عمل آید.

tarikhche1

نخستین جلسه مدیران باشگاه های فوتبال تهران در سالن اجتماعات دفتر مشترک فدراسیون ها تشکیل شد و مدیران تعداد زیادی از باشگاه ها در این جلسه حاضر شدند.
آقای مرتضوی به عنوان دبیر کل اهداف تشکیل اتحادیه را بیان کردند و در همین نشست اتحادیه فوتبال باشگاه ها با عضویت تیم های سرشناس فوتبال تهران تشکیل شد.
باشگاه های استقلال تهران(به مدیریت سید محمدکاظم اولیایی) پیروزی (به مدیریت عباس انصاری فرد) پاس (به مدیریت کریم ملاحی) آتش نشانی(به مدیریت علی کاظمی)گسترش (به مدیریت مهدی محمد نبی) بانک ملی (به مدیریت احمدزاده) ، بهمن ( به مدیریت بهمن مداح) ، کارگران ( به مدیریت محمد صادق درودگر)ارارات (به مدیریت سروژ کشیشیان)، کشاورز( به مدیریت محمد صفی زاده)، دارایی ( به مدیریت جعفر زاده) ، بنیاد شهید ( به مدیریت زارعی) ، وحدت (به مدیریت علی محمد مرتضوی ) ، بانک تجارت ( به مدیریت حسن کریمی ) و تهرانجوان (به مدیریت پرویز ژافره ) به شکل منظم در جلسات هفتگی اتحادیه حضور داشتند و اعضای اصلی این مجموعه به شمار می رفتند.

tarikhche4
علی محمد مرتضوی با رای اعضا به عنوان دبیر هیات موسس انتخاب شد و به همراه  سید محمدکاظم اولیایی و مهدی محمد نبی اقدامات لازم جهت تاسیس رسمی اتحادیه فوتبال را پیگیری نمود. اعضای هیات موسس جهت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز نمودند و با گذشت نزدیک به ده سال درنهایت در سیزدهم مرداد ماه ۱۳۷۷ این درخواست به تصویب رسید. آقای دکتر علی آقا محمدی در اخذ مجوز و تاسیس اتحادیه فوتبال نقش قابل توجهی داشتند.
در اولین انتخابات اتحادیه آقای دکترعلی آقا محمدی بعنوان رییس شورای مرکزی ، محمود جمالی بعنوان دبیر کل ، دارا غزنوی بعنوان خزانه دار و محمد صادق درودگر بعنوان بازرس انتخاب شدند.

       همکاری اتحادیه و فدراسیون فوتبال

tarikhche3

اساسنامه اتحادیه فوتبال در زمان ریاست آقای سید محمد صفی زاده در فدراسیون فوتبال تهیه و تصویب شد. این اساسنامه در جلسات مختلفی با حضور رییس و مسئولان فدراسیون ، مدیران باشگاه ها و حتی نمایندگان رسانه ها مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
در زمان ریاست تیمسار ناصر نوآموز نیز همکاری اتحادیه و فدراسیون تقویت شد تا جایی که نوآموز از مسئولان اتحادیه خواست آیین نامه نقل و انتقالات رقابت های فوتبال کشور را تهیه و تنظیم نمایند.
در زمان ریاست داریوش مصطفوی هم اتحادیه تاثیر چشمگیری در فوتبال کشور داشت. مدیران باشگاهها با توجه به توافقات صورت گرفته در جلسات اتحادیه برای حفظ منافع مالی اتحاد بی سابقه ای از خود نشان دادند که حاصل این حرکت هماهنگ تهیه آئین نامه مالی مسابقات لیگ و همینطور بررسی موضوع حق پخش تلویزیونی رقابت های فوتبال بود.در زمان ریاست مصطفوی اساسنامه اتحادیه به تایید فدراسیون فوتبال رسید و تعدادی از اعضای اتحادیه برای حضور و مشارکت در اداره فوتبال کشور به فدراسیون پیشنهاد شدند که رییس وقت با انتخاب کاظمی به عنوان رییس کمیته اجرایی و مهدی محمدنبی به عنوان مسئول امور مالی فدراسیون فوتبال موافقت کرد.درتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۷ و در زمان ریاست محسن صفایی فراهانی در فدراسیون فوتبال ساختمان اتحادیه با حضور رییس ، مسئولان فدراسیون و مدیران باشگاه ها افتتاح گردید. رییس فدراسیون در همین جلسه همکاری فدراسیون و اتحادیه را لازم دانست. صفایی فراهانی رسما اعلام کرد که لیگ فصل ۷۸-۷۹ با مشارکت فدراسیون و اتحادیه برگزار می شود.صفایی فراهانی پس از این هم در جلسات اتحادیه حضور داشت و خواهان مشارکت هرچه بیشتر باشگاه ها در شکل گیری لیگ حرفه ای فوتبال بود.

دکترمحمد دادکان ، دیگر رییس فدراسیون فوتبال هم که پیش از ریاست به عنوان رییس سازمان لیگ و همینطور نایب رییس فدراسیون در جلسات اتحادیه حضور پیدا می کرد پس از انتخاب به عنوان رییس سازمان اجرایی فوتبال کشور همکاری نزدیکی به اتحادیه داشت. توافقنامه ۱۷ ماده ای اتحادیه و فدراسیون فوتبال در زمان دادکان به امضاء دو طرف رسید. رییس فدراسیون فوتبال خواستار حضور پررنگ اتحادیه و همکاری نزدیک این نهاد با فدراسیون بود.

اتحادیه در زمان ریاست آقای علی کفاشیان هم تعامل خوبی با فدراسیون فوتبال دارد. رییس اتحادیه فوتبال در همین راستا مهر ماه سال ۸۷ جلسه ای با کفاشیان داشت که در این جلسه دو طرف پیرامون اجرای توافقنامه ۱۷ ماده ای مذاکرات خوبی داشتند. دردیماه سال ۱۳۸۹ وهمزمان با برگزاری مجمع انتخابات اتحادیه علی کفاشیان رئیس فدراسیون درمجمع حضور یافت وبه حضور اتحادیه بعنوان بازوی توانمند فدراسیون تاکیدکرد. همچنین اتحادیه وفدراسیون درخصوص اخذ مجوزحرفه ای شدن باشگاه ها از کنفدراسیون فوتبال آسیا درسال ۹۱ تعامل بسیارخوبی باهم داشتند.

             اتحادیه فوتبال پایه گذار انتخابات درفدراسیون ها

tarikhche5

درسال ۱۳۷۲ وبه دعوت مدیرکل وقت امورفرهنگی نهاد ریاست جمهوری جلسه ای با حضور آقایان مرتضوی ، اولیایی ومحمد نبی جهت بررسی تعیین رئیس فدراسیون فوتبال از طریق انتخابات برگزارشد که دراین نشست درخصوص اینکه رئیس واعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میبایستی با رای مستقیم باشگاه ها که شاکله اصلی فوتبال کشور انتخاب شوند بحث وبررسی شد که نتیجه آن دردوران ریاست مهندس سید مصطفی هاشمی طباء به برگزاری انتخابات درفدراسیون ها انجامید
. درسال ۱۳۷۹ طی سفر گروه اعزامی اتحادیه به ترکیه متن اصلی اساسنامه فدراسیون فوتبال این کشور ترجمه ودراختیار سازمان تربیت بدنی وقت ، فدراسیون فوتبال وباشگاه ها قرارگرفت . دران اساسنامه که شباهت بسیار زیادی به اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۶ فدراسیون فوتبال دارد حضور پرتعداد نمایندگان باشگاه های فوتبال ونقش پررنگ آنها مشهود است.

    سفرهای تحقیقاتی اتحادیه فوتبال

tarikhche6

اتحادیه فوتبال درراستای نهادینه کردن قوانین ومقررات روز فوتبال دنیا نسبت به اعزام مدیران باشگا ه های فوتبال به کشورهای درحال توسعه وپیشرفته دنیا اقدام کرده است. اعزام مدیران درسال ۱۳۷۹ به ترکیه وبرگزاری جلسات با مسوولین فدراسیون فوتبال ترکیه وباشگاه گالاتاسرای بازید به عمل آمد و ره آورد آن اساسنامه فوتبال ترکیه جهت تحقیقات وبررسی حق وحقوق باشگاه ها بود.

tarikhche11

درسال ۱۳۸۸ دومین سفر به کشور ایتالیا صورت گرفت که دراین سفر پربار ضمن نشست با مسوولین فدراسیون ایتالیا از امکانات باشگاههای آ.اس .رم و فیورنتینا وهمچنین روزنامه گازتا دلااسپرت بازدی به عمل آمد که از هرجهت بسیار سود مند بود. سومین سفر نیز درسال ۱۳۸۹ از کشور اسپانیا بود که ضمن بازدید از امکانات باشگاههای رئال مادرید نشستی مفید با مسوولین فدراسیون اسپانیا برگزار گردید.

portoghal1

درمهرماه سال ۱۳۹۱ نیز به همت عزیزالله محمدی هیئتی از اتحادیه فوتبال  باهماهنگی علی اصغر مانوسی فر در سفری ۵ روزه به کشور پرتغال با مدیران و مسئولین باشگاه های  پورتو ، بنفیکا ملاقات و با ستاره استثنایی تاریخ فوتبال پرتغال اوزه بیو که به سلطان فوتبال شهرت دارد نیز دیدار داشته اند.این هیئت همچنین از باشگاه بوآویستا و اتحادیه فوتبال لیگ حرفه ای پرتغال در شهر پورتو بازدید نمودند.

              اتحادیه پیشگام احقاق حق تبلیغات تلویزیونی فوتبال

 تاسال ۱۳۷۶ از کلیه درآمدهای تبلیغاتی دورزمین فوتبال به صداوسیما مبلغی به باشگاه ها  تعلق نمی گرفت که درنهایت درآن سال با اقدام مشترک اتحادیه وحمایت باشگاه های لیگ دسته اول جام آزادگان پس از مکاتبات متعدد با صداوسیما وعدم پاسخگویی از ورود واحدسیار صداوسیما به ورزشگاه آزادی جلوگیری به عمل آمد و با مقاومت واتحاد باشگاه ها مقرر شد تا کلیه درآمد این تبلیغات به باشگاه ها تعلق پیداکند ، اتحادیه درسال ۱۳۸۱ نیز نسبت به ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری وقت برای پرداخت حق پخش تلویزیونی دیدارهای فوتبال به باشگاه ها اقدام نمود که با پی گیری این امور موجبات اجرای قوانین فیفا و کسب درآمد برای باشگاه ها شد موردی که هنوز هم به طور کامل اجرا نمی شود واتحادیه درحال حاضر با کمک فدراسیون وسازمان لیگ با پی گیری اخذ مجوز حرفه ای شدن باشگاه ها درصدد اجرای کامل آن است.

جام اتحادیه

tarikhche13


 تا کنون ۶  دوره رقابت های باشگاهی با عنوان جام اتحادیه باشگاه ها برگزار شده است.

نخستین دوره مسابقات جام اتحادیه باشگاه های کشور در سال ۱۳۷۹ با حضور تیم های زیر ۲۳ سال برگزار شد که برق شیراز در بازی فینال با شکست شاهین اهواز به عنوان قهرمانی دست یافت.

tarikhche14

در سال ۱۳۸۰ دومین دوره مسابقات جام اتحادیه برگزار شد که همای تهران در فینال این رقابت ها با شکست مس کرمان به عنوان قهرمانی رسید. هما ، قهرمان جام اتحادیه به کشور امارات اعزام شد.

tarikhche8

سومین دوره رقابت های جام اتحادیه باشگاه های کشور سال ۱۳۸۱ برگزار شد که در بازی فینال این مسابقات راه آهن ، صبا باتری را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.
در مهرماه ۱۳۸۱ و مرداد ۸۲ هم رقابت های بین المللی جام اتحادیه با حضور تیم های خارجی برگزار شد.

tarikhche10

در اولین جام بین المللی اتحادیه فوتبال استقلال تهران قهرمان شد، فولاد در جای دوم ایستاد و تیم ملی جمهوری آذربایجان به عنوان سوم دست یافت.

tarikhche12

در دومین دوره این رقابت ها نیز که با عنوان جام عطر بیک انجام شد باشگاه الوصل امارات نیز حضور داشت. در این تورنمنت تیم فوتبال سپاهان اصفهان با شکست پاس تهران قهرمان شد و استقلال تهران به عنوان سوم رسید.

jamevelayat

درسال ۱۳۹۰ به همت عزیزاله محمدی رئیس شورای مرکزی وباهمکاری سازمان لیگ واداره ورزش وجوانان استان تهران نخستین دوره رقابت های بین المللی جام ولایت برگزار شد و تیمهای پرسپولیس تهران ، ناسیونال پاراگوئه واستقلال تهران اول تا سوم شدند.

                                                  مسوولان اتحادیه

۱۷ اسفند  سال ۱۳۷۷ ، نخستین نشست شورای مرکزی اتحادیه فوتبال در محل باشگاه مقاومت برگزار شد . در این جلسه با رای گیری از ۲۴ عضو حاضر دکترعلی آقا محمدی به اتفاق آرا به عنوان نخستین رییس شورای مرکزی اتحادیه انتخاب و معرفی شد. در دومین جلسه شورای مرکزی که چند روز بعد برگزار گردید آقای مهندس محمود جمالی به عنوان دبیر کل اتحادیه انتخاب شد.
در اردیبهشت ۱۳۷۸ مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه پاس به عنوان نخستین نایب رییس اتحادیه فوتبال انتخاب شد.
۲ سال بعد و در پایان مدت ریاست رییس اتحادیه در خرداد  ۱۳۸۰ دکترعلی آقا محمدی با انتخاب مجدد به عنوان رییس اتحادیه فوتبال باشگاه های کشور انتخاب گردید. در تیر ماه همین سال و در بیست و دومین نشست شورای مرکزی  مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه پاس به عنوان دبیرکل اتحادیه فوتبال جانشین محمود جمالی شد.
در مرداد ۱۳۸۲ و در چهل و یکمین نشست اتحادیه ، اعضای شورای مرکزی باز هم با اتفاق آرا آقای دکترعلی آقامحمدی را در جایگاه ریاست ابقاء نمودند و مهندس مهدی تاج به عنوان دبیرکل جدید اتحادیه فوتبال انتخاب شد.
در سال ۱۳۸۴اعضای شورای مرکزی همچنان در خصوص تداوم ریاست آقای دکترعلی آقامحمدی توافق داشتند و رییس اتحادیه فوتبال برای سومین بار در سمت خودش ابقاء شد. در این سال آقای علی محمد مرتضوی به عنوان دبیرکل اتحادیه فوتبال انتخاب گردید.
در سال ۱۳۸۷ دوره ۱۰ ساله ریاست آقای دکتر علی آقامحمدی در اتحادیه فوتبال به پایان رسید و اعضای شورای مرکزی  مصطفی آجورلو را به عنوان رییس دوره چهارم انتخاب کردند.
در دوره چهارم همچنین آقای علی محمد مرتضوی برای دومین بار به عنوان دبیر کل اتحادیه انتخاب شد . درانتخابات دوره پنجم که ۵  دی  ۱۳۸۹ به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا درتهران برگزارشد ،  عزیز الله محمدی به عنوان رئیس جدید شورای مرکزی انتخاب شد. عزیزالله محمدی از نخستین جلسه های اتحادیه بعنوان یارویاور اتحادیه درپست های مختلف ازجمله مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی حضورداشته اند. علی محمد مرتضوی نیز برای سومین دوره پیاپی بعنوان دبیرکل انتخاب شدند.

دوره ششم اتحادیه نیز با برگزاری دوازدهمین مجمع عمومی وهشتادمین جلسه شورای مرکزی درتاریخ ۱۰تیرماه سال ۱۳۹۲ به میزبانی باشگاه نفت تهران آغازشد ودرنهایت دکترعزیزالله محمدی برای دومین بار به سمت رئیس شورای مرکزی ، علی محمد مرتضوی به عنوان دبیرکل و عبدالرحیم فرید نیز به عنوان خزانه دار برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

منتشر شده در شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ در ساعت ۰۸:۴۱
چاپ صفحه